Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/7101
Title: Піч для термічної та хіміко - термічної обробки деталей
Authors: Альохін, Максим Сергійович
Тимофеєва, Лариса Андріївна
Тимофеєв, Сергій Сергійович
Keywords: металургія
піч для термічної обробки деталей
корпус
нагрівальна камера
Issue Date: 2014
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. № 106132 Україна Піч для термічної та хіміко - термічної обробки деталей / винахідники : М. С. Альохін, Л. А. Тимофеєва, С. С. Тимофеєв ; володілець : Українська державна академія залізничного транспорту ; заявл. 04.12.2012 ; опубл. 25.07.2014, Бюл. № 14.
Abstract: Винахід належить до галузі металургії, а саме - до конструкції печі для термічної та хіміко- термічної обробки деталей, і може бути використана, наприклад, у виробництві електродів, анодів, тиглів, при підготовці металу для обробки тиском. Піч для термічної та хіміко-термічної обробки деталей містить корпус, нагрівальну камеру, нагрівальні елементи та під, корпус та нагрівальна камера мають пірамідальну конфігурацію а нагрівальні елементи розташовані вертикально від її основи з нахилом до вершини по контуру робочої камери. Винахід забезпечує зменшення інертності виходу на робочій режим, угару деталей, що нагріваються і, відповідно, скорочення часу на операції ТО та ХТО.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/7101
Appears in Collections:2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
patent106132.pdf178.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.