Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/8193
Title: Суперпластифікована цементно - водяна суспензія для цементації гірських порід і будівельних конструкцій
Authors: Плугін, Аркадій Миколайович
Плугін, Артур Миколайович
Калінін, Олег Анатолійович
Мірошніченко, Сергій Валерійович
Плугін, Андрій Аркадійович
Шумик, Данило Володимирович
Плугін, Дмитро Артурович
Никитинський, Андрій Володимирович
Лютий, Віталій Анатолійович
Костюк, Михайло Дмитрович
Keywords: цементно - водяна суспензія
цементація
гірські породи
будівельні конструкці
хімічні компоненти
Issue Date: 2004
Publisher: Міністерство освіти і науки України ; Державний департамент інтелектуальної власності
Citation: Пат. № 71208 Україна Суперпластифікована цементно - водяна суспензія для цементації гірських порід і будівельних конструкцій / винахідники : А. М. Плугін, А. М. Плугін, О. А. Калінін, С. В. Мірошніченко, А. А. Плугін, Д. В. Шумик, Д. А. Плугін, А. В. Никитинський, В. А. Лютий, М. Д. Костюк ; володілець : Українська державна академія залізничного транспорту ; заявл. 02.12.2003 ; опубл. 15.11.2004, Бюл. № 11.
Abstract: 1. Суперпластифікована цементно-водяна суспензія для цементації гірських порід і будівельних конструкцій, що складається з портландцементу, води, домішки - суперпластифікатора (СП), а також домішки хлористого натрію NaCl для знижених температур (5-10°С), яка відрізняється тим, що співвідношення компонентів вибирають таким, що склади здобувають властивості текучої суспензії при низькому водоцементному відношенні, рів- ному В/Ц=0,3-0,35, як домішку СП приймають до- мішку-суперпластифікатор типу SL (SL - торгова марка), що є модифікованим лігносульфонатом технічним, кількість домішки SL у відсотках по су- хій речовині від кількості цементу визначають у залежності від вмісту в ньому трикальцієвого алю- мінату С3А за виразом СП=0,25+0,43.(С3A-5)/(11-5), a NaCl - за виразом NаСl=0,43С3А. 2. Суперпластифікована цементно-водяна суспен- зія для цементації гірських порід і будівельних конструкцій за п. 1, у якій співвідношення компоне- нтів вибирають по показниках їхньої в'язкості t, h і 1/РК (відповідно, умовна в'язкість, динамічна в'яз- кість і величина, зворотна розпливу конуса), водо- цементне відношення вибирають по перелому на кривій залежності в'язкості t, h від В/Ц, кількість домішки СП вибирають по графічній залежності 1/РК від кількості СП у зоні переходу кривої ділянки в пряму з мінімальними значеннями 1/РК, а кількість NaCl вибирають по максимуму на кривій зміни міцності цементного каменю RЦК від кількості NaCl.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/8193
Appears in Collections:2004

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
patent71208.pdf368.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.