Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/8337
Title: Програмований логічний контролер
Authors: Загарій, Генадій Іванович
Фурман, Ілля Олександрович
Малиновський, Михаїл Леонідович
Keywords: контролер програмований
блок пам'яті
лічильник адреси
схема порівняння
блок індикації
Issue Date: 2002
Publisher: Міністерство освіти і науки України : Державний департамент інтелектуальної власності
Citation: Пат. № 39306 Україна Програмований логічний контролер / винахідники : Г. І. Загарій, І. О. Фурман, М. Л. Малиновський ; володілець : Українська державна академія залізничного транспорту ; заявл. 10.02.2000 ; опубл. 15.10.2002, Бюл. № 10.
Abstract: Програмований логічний контролер, що містить блоки пам'яті станів та команд, лічильник адреси, схему порівняння та блок індикації, причому перший (встановлювальний) вхід лічильника адреси є першим входом пристрою, інформаційний вихід лічильника адреси підключений до адресних входів блоків пам'яті станів та команд, а також до першого входу блока індикації, другий вхід якого з'єднаний з першим виходом схеми порівняння, перший вхід якої з'єднаний з інформаційним виходом блока пам'яті станів, другий вхід схеми порівняння є другим входом пристрою, виходом якого є перший (інформаційний) вихід блока пам'яті команд, який відрізняється тим, що до нього введені блок логічного керування та блок пам'яті переходів, адресний вхід якого з'єднаний з другим входом пристрою, а перший (інформаційний) його вихід підключений до другого входу лічильника адреси, третій та четвертий входи якого підключені відповідно до першого та другого виходів логічного керування, перший вхід якого з'єднаний з другим виходом блока пам'яті команд, а другий та третій входи блока логічного керування підключені відповідно до другого виходу схеми порівняння та до другого виходу блока пам'яті переходів.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/8337
Appears in Collections:2002

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
patent39306.pdf88.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.