Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/8605
Title: Інженерно-геологічні дослідження для будівництва
Authors: Борзяк, Ольга Сергіївна
Лютий, Віталій Анатолійович
Романенко, Олександр Валерійович
Подтележнікова, Інна Володимирівна
Issue Date: 2022
Publisher: Український державний університет залізничного транспорту
Citation: Інженерно-геологічні дослідження для будівництва : навчальний посібник / О. С. Борзяк, В. А. Лютий, О. В. Романенко, І. В. Подтележнікова. – Харків : УкрДУЗТ, 2022. – 101 с.
Abstract: Наведено опис основного комплексу робіт, що виконуються при інженерно-геологічних дослідженнях, а також робіт у специфічних умовах – підземного будівництва та будівництва в несприятливих геологічних умовах. Навчальний посібник містить спеціальний і додатковий матеріал з дисциплін «Інженерна геологія» та «Інженерна геологія, геоморфологія і гідрологія» і може використовуватися для самостійної підготовки здобувачів вищої освіти при проходженні навчальної практики. Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання для освітніх програм першого рівня вищої освіти, які навчаються за освітніми програмами спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 273 «Залізничний транспорт», 193 «Геодезія та землеустрій» і 133 «Галузеве машинобудування», а також інших спеціальностей відповідних напрямів.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/8605
ISBN: 978-617-654-154-7
Appears in Collections:2022

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Навчальний посібник.pdf3.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.