Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/8797
Title: Обгрунтування напрямків створення стратегічного партнерства за участю залізничного транспорту
Other Titles: Rationale towards the establishment strategic partnership by railway
Authors: Шраменко, Олена Вікторівна
Яковлева, К. Ю.
Shramenko, E. V.
Yakovleva, E.Y.
Keywords: залізничний транспорт,
стратегічне партнерство
мультимодальні перевезення
railway transport
strategic partnership
multimodal transportation
Issue Date: 2014
Publisher: Українська державна академія залізничного транспорту
Citation: Шраменко, О. В. Обгрунтування напрямків створення стратегічного партнерства за участю залізничного транспорту / О. В. Шраменко, К. Ю. Яковлеква // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2014. – № 48. – С. 79-83.
Abstract: UA: Обгрунтування напрямків створення стратегічного партнерства за участю залізничного транспорту. В статті розглянуто тенденції розвитку залізничного транспорту. Зроблено висновок, що причиною зменшення обсягів вантажів є перехід їх на конкуруючий вид транспорту. Виявлено, що головна спрямованість транспортної політики держави та Укрзалізниці зараз полягає в кооперації залізниць з іншими видами транспорту за рахунок розвитку мультимодальних перевезень. Пріоритетним напрямком визначено горизонтально інтегроване партнерство. Воно може бути реалізоване шляхом створення інтегрованих транспортних компаній. Перевагами такого партнерства є максимальне задовольняти потреб клієнтів, здійснення перевезень за принципом "від дверей до дверей" з мінімальними втратами і в найбільш зручні для клієнтів терміни, забезпечення рентабельності всім видам транспорту, які приймають участь в процесі перевезень. Задачу технічного оснащення мультимодальних перевезень пропонується вирішувати за рахунок співпраці залізничного транспорту з виробниками залізничної техніки шляхом створення вертикально інтегрованого партнерства. Ці два види партнерств мають бути тісно пов’язані і можуть бути реалізовані в рамках дворівневої моделі стратегічного партнерства. EN: The article deals with the trends in Ukraine’s railway transport development. It has been concluded that the reason for decrease in freight volume is its transfer to competitive modes of transportation. The main tendency in transport policy of the government and Ukrzaliznytsia is cooperation between railways and other modes of transport by means of development of multimodal transportation. The priority trend is the horizontal integrated partnership. It can be fulfilled by integrated transport enterprises. The advantages of this is complete satisfaction of customer demand, door-to-door delivery with minimum expenses and most conveniently, cost efficiency of all modes of transport involved. The technical outfit of multimodal transportation should be implemented due to cooperation of railway transport and railway manufacturers by vertical integrated partnership. These two partnerships should be closely connected within a two-level strategic partnership model.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/8797
ISSN: 2075 - 4892
Appears in Collections:№ 48

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shramenko. pdf358.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.