Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/1299
Title: Автоматизація технології оперативного управління рухомим складом
Other Titles: Автоматизация технологии оперативного управления подвижным составом
Automation technology operational management of rolling stock
Authors: Рибальченко, Л. І.
Ковтун, Н. М.
Рыбальченко, Л. И.
Ковтун, Н. М.
Rybalchenko, L.
Kovtun, N.
Keywords: автоматизація
технологія
порожні вагони
раціональне використання
мінімізація витрат
автоматизация
технология
порожние вагоны
рациональное использование
минимизация затрат
automation technology
empty wagons
rational use
cost minimization
Issue Date: 2015
Publisher: УкрДУЗТ
Citation: Рибальченко, Л. І. Автоматизація технології оперативного управління рухомим складом [Текст] / Л. І. Рибальченко, Н. М. Ковтун // Збірник наукових праць УкрДУЗТ. - 2015. - Вип. 156. - С. 135-139.
Abstract: На даному етапі роботи залізниць продовжується тенденція зростання обсягів перевезень. У зв’язку з цим необхідним стає вирішення питання щодо раціонального використання вагонів та локомотивів, задля підвищення потужності переробки більших обсягів перевезень наявним в експлуатації рухомим складом та уникнення витрат на придбання нового.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/1299
ISSN: 1994-7852
Appears in Collections:Випуск 156

Files in This Item:
File SizeFormat 
ZNP_2015_156_135_139.pdf230.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.