Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/922
Title: Модель диспетчерського керування взаємозалежними транспортними потоками на промисловому залізничному транспорті
Other Titles: Модель диспетчерского управления взаимозависимыми транспортными потоками на промышленном железнодорожном транспорте
Model of mutually dependent transport flows trafic control on industrial railway transport
Authors: Каменєв, О. Ю.
Лапко, А.О.
Щебликіна, О. В.
Лазарєв, О. В.
Ушаков, М. В.
Каменев, А. Ю.
Лапко, А. О.
Щеблыкина, Е. В.
Лазарев, А. В.
Ушаков, М. В.
Kamenev, A.
Lapko, А.
Shcheblykina, О.
Lazarіev, O.
Ushakov, M.
Keywords: комп’ютерна система
диспетчерське керування
транспортна задача
транспортний потік
метод оптимізації
компьютерная система
диспетчерское управление
транспортная задача
транспортный поток
метод оптимизации
computer system
dispatch control
transport task
traffic flow
optimization method
Issue Date: 2018
Publisher: УкрДУЗТ
Citation: Каменєв, О. Ю.Модель диспетчерського керування взаємозалежними транспортними потоками на промисловому залізничному транспорті [Текст] / О. Ю. Каменєв, А.О. Лапко, О. В. Щебликіна, О. В. Лазарєв, М. В. Ушаков // Збірник наукових праць УкрДУЗТ. - Харків, 2018. - Вип. 182. - С. 63-79.
Abstract: Досліджено питання, пов’язані з впровадженням інтелектуально-аналітичної підсистеми підтримки прийняття рішень у складі системи диспетчерського керування на промисловому залізничному транспорті. Запропоновано методи реалізації інтелектуально-аналітичного забезпечення диспетчерського керування рухом поїздів на промисловому залізничному транспорті, що використовують різні критерії оптимізації взаємозалежних транспортних потоків. Із використанням апарату теорії графів розроблено та запропоновано математичні моделі, що при своїй програмній реалізації забезпечують оптимальне керування перевезеннями технологічної сировини на промисловому комбінаті.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/922
ISSN: 1994-7852
Appears in Collections:Випуск 182

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZNP_2018_182_63_79.pdf401.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.